چگونگی استفاده از اسکنر

how-to-work-scanners

زمان مطالعه: 3 دقیقه چگونگی استفاده از اسکنر :   برای آنکه چگونگی استفاده از اسکنر را بدانیم ابتدا لازم است تا بدانیم که اسکنر دستگاه کوچکی شبیه به دستگاه کپی است با این تفاوت که خروجی تصویر را به عنوان یک فایل تصویر یا متن درون کامپیوتر به شما ارائه میکند. بنابر این اسکنر یک فایل مشابه تصویر […]

روش حذف کامل درایورهای پرینتر از سیستم

Printer Spooler

زمان مطالعه: 3 دقیقه حذف کامل درایورهای پرینتر  یکی از ترفندهایی  است که اگر چه ساده  بنظر می رسد ، ولی  متاسفانه بسیاری از ذوستان از آن اطلاعات دقیقی ندارند ، بسیار دیده شده دوستان عزیزی که بصورت تلفنی و یا گذاشتن پیغام در بخش چت و خدمات کارشناسی سایت  مشکل خود را اینطور مطرح می نمایند  ” پرینتر […]

حذف کامل درایورهای پرینتر

زمان مطالعه: 2 دقیقه حذف کامل درایورهای پرینتر     یکی از ترفندهایی  است که اگر چه ساده  بنظر می رسد متاسفانه بسیاری از دوستان از آن اطلاعات دقیقی ندارند ، بسیار دیده شده دوستان عزیزی که بصورت تلفنی و یا گذاشتن پیغام در بخش چت و خدمات کارشناسی سایت  مشکل خود را اینطور مطرح می نمایند  ” پرینتر را […]